Make your own free website on Tripod.com

ЛЬВІВСЬКОМУ НАУКОВО-ДОСЛІДНОМУ РАДІОТЕХНІЧНОМУ ІНСТИТУТУ

50 РОКІВ

Державне підприємство Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут (ДП ЛНДРТІ) було створене Міністерством радіопромисловості СРСР на базі СКБ, яке було організоване 4 січня 1956 року.

Перші науково-технічні розробки, що започаткували один з основних напрямків діяльності інституту до середини 90-х років, були у галузі створення радіовимірювальних приладів. З 70-х років починає розвиватися напрямок розробки вимірювальних радіотехнічних систем для полігонних випробувань ракетно-космічної техніки. Як головне підприємство з цього напрямку техніки у Міністерстві радіопромисловості СРСР інститут виконує науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, за результатами яких був створений і запущений в експлуатацію ряд наземних і бортових систем траєкторних вимірювань.

У співпраці з ДКБ "Південне" створюється бортова система передачі інформації "космос-земля", розвивається напрямок створення телеметричних систем і бортових систем визначення параметрів руху ракетної техніки, створюється контрольно-перевірочна апаратура для випробувань системи посадки на Місяць модуля з людиною на борту.

Разом з науково-виробничими об'єднаннями "Алмаз" і "Антей" проводяться НДДКР, спрямовані на підвищення захисту від завад радіотехнічних систем.

У ДП ЛНДРТІ в рамках угод між СРСР та США щодо обмеження стратегічного озброєння розроблена і здана в експлуатацію корабельна система радіотехнічної розвідки під час випробувань на полігонах в акваторії океанів тактико-технічних параметрів ракетно-космічних озброєнь США.

Для вирішення задач з цього напрямку робіт в інституті розвиваються освоєні технології мікроелектроніки (тонкоплівкова і товстоплівкова), створюється потужна база напівпровідникової технології, широко впроваджується функціональна електроніка (акустоелектроніка та магнітоелектроніка), що дозволяє інституту виконувати ДКР методами комплексної мікромініатюризації, а інститут стає головним з цього напрямку у своїй галузі, розвивається дослідно-виробнича база.

Потужний імпульс для розвитку отримала соціальна інфраструктура інституту.

На початку 80-х років ДП ЛНДРТІ як головному підприємству Міністерства радіопромисловості СРСР доручаються роботи з освоєння 3-міліметрового діапазону хвиль і проведення розробок радіотехнічних систем у цьому діапазоні. До робіт із створення елементної бази для вирішення цих задач ДП ЛНДРТІ залучає ряд підприємств Міністерства електронної промисловості СРСР, в тому числі київські НДІ "Оріон" та "Сатурн". З освоєнням міліметрового діапазону радіохвиль у інституті виконуються декілька НД та ДКР із створення радіолокаційних систем різного призначення. В той самий час створюється і починає активно розвиватись напрямок розробки інформаційно-керуючих систем для бронетехніки.

Паралельно в ДП ЛНДРТІ освоюється напрямок розроблення побутової радіоелектроніки, на базі якого наприкінці 90-х років створюється інститут побутової радіоелектроніки. В інституті розроблена перша в СРСР система супутникового телебачення, яка серійно виготовлялась на ряді заводів.

З проголошенням незалежності України ДП ЛНДРТІ підпорядковується Міністерству промислової політики України і інститут як один з основних співвиконавців виконує ряд важливих робіт під задачі Генеральних конструкторів ДКБ "Південне", ДККБ "Луч" та ХКБМ ім. О.О.Морозова.

Від середини 90-х років у ДП ЛНДРТІ започаткований новий напрямок діяльності – розроблення автоматизованих систем управління спеціального призначення.

У 2002 році інституту було підтверджено статус наукової організації з призначенням Головною організацією Міністерства промислової політики України за такими напрямками техніки:

-  радіотехнічні засоби міліметрового діапазону радіохвиль;

-  системи та пристрої моніторингу радіопростору;

-  інформаційно-керуючі системи для бронетехніки;

-  пристрої криптографічного захисту інформації.

У своїх розробках ДП ЛНДРТІ використовує новітні технології відпрацювання системотехнічних, схемотехнічних рішень, випуску конструкторської документації та виготовлення дослідних зразків. Інститут використовує новий підхід при конструюванні гібридно-хвильоводних вузлів міліметрового діапазону; сучасний принцип конструювання з повною відмовою від об'ємного монтажу із застосуванням комутаційних гнучких, гнучко-жорстких, теплопровідних друкованих плат; сучасні засоби комп'ютеризації, автоматизації проектування та прогресивні технологічні процеси мікроелектроніки, функціональної електроніки для створення наукомісткої та конкурентноздатної нової техніки спеціального призначення.

Висока конкурентноздатність розробок ДП ЛНДРТІ підтверджується експортом наукомісткої та високотехнологічної продукції до ряду країн світу. Наявні експортні замовлення складають значну частину загальних обсягів робіт інституту.

На сьогоднішній день колектив інституту нараховує більше 600 працівників. У колективі працюють 15 кандидатів та 3 доктори технічних наук.

За 50 років науково-технічної діяльності колективом інституту отримано більше 2500 авторських свідоцтв та свідоцтв на промислові зразки, понад 50 патентів України на винаходи та промислові зразки, 9 патентів у закордонних країнах, 2 свідоцтва на товарні зразки.

Співробітниками інституту опубліковано у науково-технічних журналах понад 1900 статей та рефератів, зокрема 40 – у зарубіжних виданнях, видано 18 монографій та 9 підручників.

ДП ЛНДРТІ нагороджений державними нагородами:

-         Почесною грамотою Президії Верховної Ради СРСР;

-         Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР;

-         Орденом Трудового Червоного Прапора.

Фахівці інституту були нагороджені:

-         Державною премією УРСР;

-         Премією Ленінського комсомолу;

-         Премією Ради Міністрів СРСР;

-         Державними преміями України у галузі науки і техніки.

Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут впродовж усіх років свого існування оперативно та якісно вирішує складні проблеми створення нової техніки.